Арда

Обществен лист за политическа, стопанска и културна обнова

  • Местоиздаване: Кърджали

Ред. Мара Михайлова

Печатници :  Ат. К. Бояджиев; “Камбана”

Местен националистически лист за Родопския край.

I     1 – 50     9 април 1935 – 19 май 1936

Години


  • Собственост: Народна библиотека "Иван Вазов" - Пловдив