Родопско дело

  • Местоиздаване: Кърджали

Отг. ред. Г. А. Пантелеев.

От III годишнина подзаглавието е Седмичен вестник за култура и стопанство.

От 1 до 17 брой на I-та годишнина излиза два пъти седмично. От брой 18 излиза седмично.

Печата се в печатници : “П. Тулев”, “Искра” на Гавраил А. Пантелеев и “Арденска дума”.

Информационен вестник, с много търговски реклами и обявления. III – та годишнина помества повече статии по обществено-политически и културно-просветни въпроси.

I     1 – 26                   2 ян. 1929 – 6 септ. 1930

II     26 – 27              11 – 15 февр. 1931

III    1 – 5                  31 юли – 9 окт. 1934

Години


  • Собственост: Народна библиотека "Иван Вазов" - Пловдив