Родопска мисъл

Родопски месечен вестник за просвета, култура и информация

  • Местоиздаване: София; Кърджали

Урежда Анастас Примовски.

От годишнина VI подзаглавието е Двуседмичен вестник за просвета, култура и информация.

От годишнина VIII урежда комитет, като за броеве 4-6, 12 уредник е Анастас Примовски. В редактирането участват и Николай Перич, Кирил Маджаров, Владимир Примовски и инж. Минчо Георгиев Маринов.

От VI -та годишнина излиза в Кърджали, а се печата в София.

Печатници : “Гладстон”, “Братя Миладинови”, “Култура”, “Задруга”, “В. Иванов’, “Рахвира”, “Камен дял”, “Слънце”, “Рила” .

Вестникът е дигитализиран от Регионална библиотека “Николай Вранчев” – гр. Смолян

Достъп до него има от бутона “Виж от тук пълния текст”