Арда

Независим вестник за политика, литература и информация

  • Местоиздаване: Кърджали

Излиза два пъти седмично на български и турски. Гл. ред. Р. Мутишев

Печатница “Модерно изкуство” на Ат. К. Бояджиев

I   1 – 7   1 – 25 юли 1922

Години


  • Собственост: Народна библиотека "Иван Вазов" - Пловдив