Родопски възход

Седмичник за политика, стопанство и култура/

  • Местоиздаване: Кърджали

Ред. Г. К. Цветков. Издание на Околийския културно-просветен и стопански комитет.

Печатница “Чикаго” – Хасково.

На правителствени, прогермански позиции.

I            1 – 50               30 април 1942 – 19 май 1943

II         51 – 100             26 май 1943 – 27 април 1944

III      100 – 119               4 май 1944 – септември 1944

Години


  • Собственост: Народна библиотека "Иван Вазов" - Пловдив