Трибуна

Обществен лист

  • Местоиздаване: Кърджали

  • За него: Лев Кацков ред.

Излиза седмично. Редактор-стопанин Лев Кацков

Печата се в печатницата на П. Тулев

I      1-19            7 август 1936 – 19 март 1937 г.

Местен културно-просветен и стопански вестник, близък до средите на Демократическата партия.

Години