Беломорец

Независим вестник за политика, стопанство и култура

  • Местоиздаване: Ивайловград

Ред. Иван Р. Терзиев

Печатница “Отец Паисий” на Иван Р. Терзиев

От №121 подзаглавието е Независим седмичен вестник за политика, стопанство и култура.

От №107 излиза в Дедеагач ( днес Александруполис, Гърция), печатница Р. Ив. Терзиев.

От №191  с войнишка страница Беломорски страж, урежда д-р Б. Спространов ( от №193 – д-р Бесе, от №206 – М. Туйков).

№ 39 е посветен на Преображенското въстание; №170-171 е посветен на капитан Петко.

Местен лист, след 1942 близък до организация “Бранник”.

I                   1 – 28                     21 април 1937 – 9 април 1938

II               29 – 54                     21 април 1938 – 5 април 1939

III              55 – 79                   21 април 1939 – 10 април 1940

IV            80 – 104                         24 април 1940 – 3 май 1942

V             105 -120                              17 май 1941 – 1 май  1942

VI             21 – 158                 11 май 1942 – 23 февруари 1943

VII         159 – 207                     2  март 1943 – 29 април 1944

VIII        208 – 214                               6 май 1944 – 1 юли 1944

 

 

Години


  • Собственост: Народна библиотека "Иван Вазов" - Пловдив