Мастанлийски окръжен вестник

Официално издание на Окръжната постоянна комисия

  • Местоиздаване: Кърджали

Излиза всяко 1, 10 и 20 число на месеца. Ред. Иван Балканджиев.

Печатници : “Модерно изкуство” на Ат. К. Бояджиев, “Искра” на Гавраил А. Пантелеев

Има официален и неофициален отдел, в който се поместват статии по селско стопанство, хигиена, просвета, краеведски материали, администрация, местни новини, съобщения, обявления и други. На официални позоции.

I                1 – 26            10 юли 1927 – 22 март 1928

II             27 – 59           10 април 1928 – 1 март 1929

III            60 – 94          10 април 1929 – 20 март 1930

IV           95 – 129          10 април 1930 – 20 март 1931

V          130 – 162           10 април 1931 – 1 април 1932

VI         163 – 198          10 април 1932 – 20 март 1933

VII        199 – 206         10 април – 20 юни 1933

 

 

Години


  • Собственост: Народна библиотека "Иван Вазов" - Пловдив