Родопска област

  • Местоиздаване: Кърджали

Брой единствен. Ред.: Иван Балканджиев, Мара Михайлова, Ив. Карастоянов и Г. Цветков

Издава: Комитет за построяване на паметника на падналите воини за освобождението на Кърджали

Години