Тракия

Независим вестник за информация, стопанство и култура

  • Местоиздаване: Гюмюрджина (Комотини)

Редактор Мара Михайлова.

От бр. 9/1942 г. подзаглавието е Независим седмичник за информация, стопанство и култура.

Печата се в печатбици: Ив. Р. Терзиев – Деде-Агач, “Беломорска България” и Бояджиев в Гюмюрджина, “Тракия” и Ат. Бояджиевс в Кърджали, “Чикаго” в Хасково.

Местен информационен, просветен и стопански вестник. Провежда правителствена прогерманска политика и отразява дейността на българските власти в Беломорието. Помества и краеведски материали за Тракия.

I                1 – 38                14 март 1942 – 3 март 1943

II               1 – 36               14 март 1943 – 8 март 1944

III              1 – 11               14 март – 29 юни 1944

Години


  • Собственост: Народна библиотека "Иван Вазов" - Пловдив