Родопска трибуна

Обществен лист

  • Местоиздаване: Кърджали

Излиза седмично. Урежда редакционен комитет. Отговорен редактор Н. Иванов

Печата се в печатници : “Просвета”, “Искра”

I     1 – 15      5 януари – 9 май 1931 г.

Редактор и Лев Кацков; от бр. 8 отговорен редактор-стопанин Н. Иванов

Малък местен вестник. Отделя значимо място на стопански проблеми : минно дело в Родопите, производство на тютюн, птицевъдство и горско дело.

След недоразумения в редакцията Лев Кацков напуска от брой 8 и започва да издава “Народна трибуна”.

Години


  • Собственост: Народна библиотека "Иван Вазов" - Пловдив