Бяло море

Независим вестник за политика, стопанство и информация

  Излиза три пъти месечно. Ред. Г. Цветков. Урежда редакционен комитет.

  От годишнина I, бр. 3 подзаглавието е Независим вестник за политика, стопанство и култура.

  От годишнина I, бр. 13 директор е Илко Димитров.

  Печата се в печатници : “Модерно изкуство”, Бояджиев, “Арденска дума” и Павел Тулев в Кърджали, Д. Дамянов и “Чикаго” в Хасково.

  Прескочен е бр. 14 от I  годишнина.

  Местен информационен и обществено-политически вестник. На правителствени позиции.

  I                1 – 34        5 март 1934 – 14 юни 1935

  II             35 – 63      29 юни 1935 – 19 март 1936

  III              1 – 40      27 март 1936 – 1 май 1937

  IV              1 – 40      12 май 1937 – 11 юни 1938

  V               1 – 40      19 юни 1938  – 3 август 1939

  VI              1 – 50      16 август 1939 – 22 февруари 1941

  VII             1 – 18       27 февруари 1941 – 18 април 1942

   

  Години


  • Собственост: Народна библиотека "Иван Вазов" - Пловдив