Народна трибуна

Обществен лист

  • Местоиздаване: Кърджали

Урежда редакционен комитет.

Редактор-стопанин Л. Кацков.

От брой 65 редактор е В. Вапцаров.

Печатница : “Просвета”

Продължение на вестник “Родопска трибуна”, чиято номерация на броевете приема.

За броеве 43 – 50 сведения липсват; броеве 15 – 22, 55 и 66 – 71 не са намерени.

Местен обществено-политически вестник на Демократическата партия, издание на Л. Кацков, народен представител, след недоразумения в редакционния комитет на “Родопска трибуна”.

I          8(1) – 12(5), 13 – 42          2 март – 5 декември 1931 год.

II         51 – 73                                   12 март – 26 октомври 1932 год.

Години


  • Собственост: Национална библиотека "Св. св. Кирил и Методий"