Копривщица’86

  • Година: 1986

  • Издателство: Окръжен съвет за култура и Окръжен център по фотореклама, фотопропаганда и фотоуслуги

  • Местоиздаване: Кърджали

  • Размер: 39.5 х 30 см

  • Тематична рубрика: Копривщица'86, Художествена самодейност

Категория:

Редактор на тематичната  поредицата снимки “Копривщица’86” – М. Кисьова; художник : М. Тюркеджиева; фоторепортер – Каньо Филипов

  • Собственост: Регионална библиотека "Н. Й. Вапцаров" - Кърджали