Детска вокална група “Песничка звънлива”

  • Година: 1986

  • Издателство: Окръжен съвет за култура и Окръжен център по фотореклама, фотопропаганда и фотоуслуги

  • Местоиздаване: Кърджали

  • Размер: 39.5 х 30 см

  • Тематична рубрика: Седмица на детската книга и изкуствата за деца /20-27.04.1986 г./

Категория:

Изпълнение на детска вокална група “Песничка звънлива” при читалище “Обединение” – гр. Кърджали. Художествен ръководител – Магдалена Христова.

  • Собственост: Регионална библиотека "Н. Й. Вапцаров" - Кърджали