Желязко Въсеков – самодеец в оперетния театър

  • Година: 1985

  • Издателство: Окръжен съвет за култура; Редакция за фотопропаганда - Кърджали

  • Местоиздаване: Кърджали

  • Размер: 39.5 х 30 см

  • Тематична рубрика: Дом на културата

Категория:

Желязко Въсеков в ролята на дядо Либен от оперетата “Българи от старо време” на Асен Карастоянов. Постановка на самодейния оперетен състав към Дома на културата.

  • Собственост: Регионална библиотека "Н. Й. Вапцаров" - Кърджали