Георги Йорданов – Председател на Съвета за духовно развитие към Министерския съвет открива V-я национален събор на народното творчество – “Копривщица’86”

  • Година: 1986

  • Издателство: Окръжен съвет за култура и Окръжен център по фотореклама, фотопропаганда и фотоуслуги

  • Местоиздаване: Кърджали

  • Размер: 39.5 х 30 см

  • Тематична рубрика: Копривщица'86, Художествена самодейност

Категория:

От 8 до 10 август 1986 год. край гр. Копривщица се провежда V-я национален събор на народното творчество – “Копривщица’86”.

  • Собственост: Регионална библиотека "Н. Й. Вапцаров" - Кърджали