Правилник за прилагане регулационния план и за благоустройството на гр. Кърджали – по чл. 45 от Закона за благоустройството на населените места в Царство България, утвърден от Височайши указ N 211 от 1929 год.

  • Година: 1929

  • Издателство: Кърджалийско градско общинско управление

  • Местоиздаване: Кърджали

Категория:

Печатница Ат. К. Бояджиев

  • Собственост: Народна библиотека "Иван Вазов" - Пловдив