Изложение за състоянието на Мастанлийски окръг [през 1928 и 1929 години]

[Направено пред Мастанлийския окръжен съвет при редовните му сесии през 1928 и 1929 години] от Мастанлийския окръжен управител Димитър Чапкънов

  • Година: 1930

  • Местоиздаване: Кърджали

  • Издателство: Мастанлийски окр. съвет

Категория:

Печ. Ат. К. Бояджиев – Кърджали

 

  • Собственост: Регионална библиотека "Н. Й. Вапцаров" - Кърджали