Гр. Кърджали

Кратък илюстрован търговско-стопански очерк

  • Година: 1936

  • Автор: Беляков, П. П.

  • Местоиздаване: Кърджали

Категория:

Книгата е с автограф на автора

Години


  • Собственост: Регионална библиотека "Н. Й. Вапцаров" - Кърджали