Доклад на комисията за изучаване Mастанлийския окръг в земледелско, стопанско и икономическо отношение, назначена от Министъра на Земледелието и Държавните имоти с заповед N3171 от 14 Юлий 1925 г.

  • Година: 1925

  • Местоиздаване: Хасково

  • Издателство: Акц. Д-во, печ.,книг. и книж. "Чикаго"

Категория:
  • Собственост: Регионална библиотека "Н. Й. Вапцаров" - Кърджали