Светлини над Родопите

  • Година: 1986

  • Издателство: Окръжен съвет за култура и Окръжен център по фотореклама, фотопропаганда и фотоуслуги

  • Местоиздаване: Кърджали

  • Размер: 39.5 х 30 см

  • Тематична рубрика: Културни празници "Светлини над Родопите", Художествена самодейност

Категория:

Редактор: М. Кисьова; художник : Ив. Илиев; фоторепортери : Мл. Савов и К. Филипов

  • Собственост: Регионална библиотека "Н. Й. Вапцаров" - Кърджали