Дом на културата – гр. Кърджали

  • Година: 1985

  • Издателство: Окръжен съвет за култура; Редакция за фотопропаганда - Кърджали

  • Местоиздаване: Кърджали

  • Размер: 39.5 х 30 см

  • Тематична рубрика: Дом на културата

Категория:

Редактор на тематичната поредица “Дом на културата” – М. Кисьова. Художник – Иво Карапеев. Фоторепортер – Димо Ангелов

  • Собственост: Регионална библиотека "Н. Й. Вапцаров" - Кърджали