Кърджали

  • Издателство: Окръжен център по фотореклама, фотопропаганда и фотоуслуги

  • Тематична рубрика: Кърджали

  • Размер: 39.5 х 30 см

Категория:

Изглед от Кърджали – 80-те години на ХХ в.

  • Собственост: Регионална библиотека "Н. Й. Вапцаров" - Кърджали