Държавен театър “Димитър Димов”

  • Издателство: Окръжен център по фотореклама, фотопропаганда и фотоуслуги

  • Размер: 39.5 х 30 см

  • Тематична рубрика: Кърджали

Категория:

ДТ “Димитър Димов” – 80 – те години на хх в.

  • Собственост: Регионална библиотека "Н. Й. Вапцаров" - Кърджали