Среща със з.д.к. Петър Славински

  • Година: 1983

  • Издателство: Окръжен съвет за култура; Редакция за фотопропаганда - Кърджали

  • Местоиздаване: Кърджали

  • Размер: 39.5 х 30 см

  • Тематична рубрика: Културни празници "Светлини над Родопите"

Категория:

В голямата зала на читалище “Обединение” се състоя среща със заслужилия деятел на културата Петър Славински. Изнесен бе рецитал по негови творби.

  • Собственост: Регионална библиотека "Н. Й. Вапцаров" - Кърджали