Окръжна изложба на художниците, членове на групата към СБХ

  • Година: 1983

  • Издателство: Окръжен съвет за култура; Редакция за фотопропаганда - Кърджали

  • Местоиздаване: Кърджали

  • Размер: 39.5 х 30 см

  • Тематична рубрика: Културни празници "Светлини над Родопите"

Категория:

В залата на Дома за политическа просвета бе открита окръжна изложба на художниците, членове на групата към СБХ. Тя е в рамките на културните празници “Светлини над Родопите” /24-28.X.1983 г./

  • Собственост: Регионална библиотека "Н. Й. Вапцаров" - Кърджали