Пленум на Окръжния съвет за култура

  • Година: 1983

  • Издателство: Окръжен съвет за култура; Редакция за фотопропаганда - Кърджали

  • Местоиздаване: Кърджали

  • Размер: 39.5 х 30 см

Категория:

На 23.XI.1983 година в читалище “Обединение” се проведе пленум на Окръжния съвет за култура. В работата на пленума взе участие Д. Тъпков – заместник-председател на Комитета за култура.

  • Собственост: Регионална библиотека "Н. Й. Вапцаров" - Кърджали