Кръжок по дърворезба към читалище “Обединение” – гр. Кърджали

  • Година: 1986

  • Издателство: Окръжен съвет за култура и Окръжен център по фотореклама, фотопропаганда и фотоуслуги

  • Местоиздаване: Кърджали

  • Размер: 39.5 х 30 см

  • Тематична рубрика: Художествена самодейност

Категория:

Ръководител на кръжока по дърворезба – Димитър Ванев.

  • Собственост: Регионална библиотека "Н. Й. Вапцаров" - Кърджали