Фолклорна група от с. Падина, община Ардино, област Кърджали

  • Размер: 39.5 х 30 см

  • Тематична рубрика: Културни празници "Светлини над Родопите", Художествена самодейност

  • Година: 1983

  • Издателство: Окръжен съвет за култура; Редакция за фотопропаганда - Кърджали

Категория:

Състав на групата : (от ляво надясно) Калинка Хаджийска, Шинка Ставрева, Хубавена Хаджиева и Юлия Хаджиева

  • Собственост: Регионална библиотека "Н. Й. Вапцаров" - Кърджали